This page has been robot translated, sorry for typos if any. Original content here.

Аудит у зарубіжних країнах - Петрик О. А., Фенченко М. Т.

АУДИТ У ЗАРУБІЖНИХ КРАЇНАХ

Навчально-методичний посібник для самостійного вивчення дисципліни

Петрик О. А., Фенченко М. Т.

П 30 Аудит у зарубіжних країнах: Навч.-метод. посібник для самост. вивч. дисц. / За заг. ред. О. А. Петрик. — К.: КНЕУ, 2002. — 168 с.

ISBN 966-574-370-8

У навчально-методичному посібнику, підготовленому вперше відповідно до навчальної програми курсу «Аудит у зарубіжних країнах», висвітлюються поняття аудиту, аудиторської діяльності, їх сфера дії в зарубіжних країнах, організація і функціонування аудиторських фірм, критерії оцінки аудитором фінансової звітності, аудиторський ризик, етапи аудиту, аудиторські докази та їх види, документування роботи аудитора, складання аудиторського висновку, аудит окремих специфічних циклів та розрахунків. Теоретичний матеріал доповнено рисунками, таб­лицями, прикладами. Після кожної теми даються рекомендована література, а також завдання для практичних занять та навчальний матеріал до них.

Для студентів економічних вузів, викладачів, аспірантів, практикуючих аудиторів, ревізорів, керівників підприємств, а також усіх тих, хто цікавиться сучасними проблемами аудиту.

ББК 65.053ЗМІСТ


ВСТУП
РОЗДІЛ 1. ТИПОВА ПРОГРАМА КУРСУ «АУДИТ У ЗАРУБІЖНИХ КРАЇНАХ»
РОЗДІЛ 2. БЛОК НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ
ТЕМА 1. СУТЬ ТА ПРЕДМЕТ АУДИТУ, ЙОГО СФЕРА ДІЇ В ЗАРУБІЖНИХ КРАЇНАХ
ТЕМА 2. ОРГАНІЗАЦІЯ І СТРУКТУРА АУДИТОРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
ТЕМА 3. МЕТОДИ АУДИТОРСЬКОЇ ПЕРЕВІРКИ,ОЗНАКИ ТА КРИТЕРІЇ ОЦІНКИ ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ
ТЕМА 4. АУДИТОРСЬКИЙ РИЗИК ТА АУДИТОРСЬКІ ДОКАЗИ. СУТТЄВІСТЬ ПОМИЛОК
ТЕМА 5. ПЛАНУВАННЯ, СТАДІЇ ТА ПРОЦЕДУРИ АУДИТУ
ТЕМА 6. РОБОЧІ ДОКУМЕНТИ АУДИТОРА
ТЕМА 7. АУДИТОРСЬКИЙ ЗВІТ ТА ВИСНОВОК
ТЕМА 8. АУДИТ ОКРЕМИХ СПЕЦИФІЧНИХ ЦИКЛІВ ТА РАХУНКІВ
РОЗДІЛ 3. ВИКОНАННЯ І ЗАХИСТ ПРАКТИЧНИХ ЗАВДАНЬ
РОЗДІЛ 4. ПИТАННЯ ДЛЯ САМОСТІЙНОГО ВИВЧЕННЯ
РОЗДІЛ 5. ПРАКТИЧНІ ЗАВДАННЯ ТА СИТУАЦІЇ ДЛЯ САМОСТІЙНОЇ ТА ІНДИВІДУАЛЬНОЇ РОБОТИ
РОЗДІЛ 6. ТЕМАТИКА РЕФЕРАТІВ ТА ВИМОГИ ДО ЇХ НАПИСАННЯ
РОЗДІЛ 7. КРИТЕРІЇ ОЦІНКИ ЗНАНЬ СТУДЕНТІВ
РОЗДІЛ 8. КЕЙСИ (СИТУАЦІЙНІ ВПРАВИ) ДЛЯ УЗАГАЛЬНЕННЯ ЗНАНЬ СТУДЕНТІВ
ЛІТЕРАТУРА