This page has been robot translated, sorry for typos if any. Original content here.

Історія України - Полонська-Василенко Наталія: Том 2

Історія України - Полонська-Василеко Наталія

Найвеличнішою пам'яткою одного з найвидатніших істориків України Наталії Полноської-Василенко є її двотомна «Історія України» (Мюнхен, 1973—1976 рр.). Даний посібник є однією із найякісніших на сьогоднішній день працею з погляду об'єктивности, конкретности і аргументованости викладу національної історії України.ЗМІСТ


ЧАСТИНА П'ЯТА: ХМЕЛЬНИЧЧИНА
ХМЕЛЬНИЧЧИНА
Богдан Хмельницький(1648—1657)
Перша доба повстання Богдана Хмельницького — 1648-й рік
Від повстання до Визвольної Війни
Повстання перетворилося на Революцію
Берестечко — Жванець
Переяславська Угода
Ратифікація договору в Москві
Характер та значення Московського договору 1654 року
Українська держава Богдана Хмельницького
Спадковість Гетьманату та смерть Богдана Хмельницького
ЧАСТИНА ШОСТА: РУЇНА
РУЇНА
Юрій Хмельницький, перше гетьманування 1657 року
Іван Виговський (1657—1659)
Юрій Хмельницький, друге гетьманування, 1659-1668
Павло Тетеря-Моржковський (1663—1665)
Іван Брюховецький (1663—1668)
Петро Дорошенко (1665—1676)
Юрій Хмельницький— третє гетьманування (1677—1681)
ЧАСТИНА СЬОМА: ГЕТЬМАНЩИНА
ГЕТЬМАНЩИНА
Дем'ян Многогрішний (1669—1672)
Іван Самойлович (1672—1887)
Іван Мазепа-Колединський (1687—1709)
Україна і Північна війна
Україна перед Полтавською катастрофою
Полтавська катастрофа
Еміграція і смерть Івана Мазепи
Пилип Орлик (1710—1742)
Іван Скоропадський (1708—1722)
Павло Полуботок (1722—1724)
Данило Апостол (1727—1734)
Правління Гетьманського уряду (1734—1750)
Кирило Розумовський (1750—1764)
Президент малоросійської колегії та генералгубернатор П. Румянцев
ЧАСТИНА ВОСЬМА: УКРАЇНСЬКІ ЗЕМЛІ В КОЗАЦЬКІЙ ДОБІ
УКРАЇНСЬКІ ЗЕМЛІ, ЩО НЕ ВХОДИЛИ ДО СКЛАДУ ГЕТЬМАНЩИНИ
СЛОБІДСЬКА УКРАЇНА
ПІВДЕННА УКРАЇНА
Українська колонізація
Новоросійська Губернія
ЗАПОРІЖЖЯ
Участь Запоріжжя в політичних справах Гетьманщини
Запорожці під "татарською протекцією"
Повернення запорожців на Запоріжжя
Внутрішній лад у Новій Січі
Повстання на Запоріжжі
Боротьба російського уряду з “вольностями” Запоріжжя
Зруйнування Січі
ПРАВОБЕРЕЖНА УКРАЇНА
Західня Україна
Правобережна Україна за часів Руїни
Козацтво на Правобережній Україні
Палій і Мазепа
Правобережна Україна та Пилип Орлик
Правобережна Україна під владою Польщі
Гайдамаччина
ПОЛІТИЧНИЙ ЛАД УКРАЇНИ-ГЕТЬМАНЩИНИ
Державний лад
ЦЕНТРАЛЬНЕ УПРАВЛІННЯ УКРАЇНСЬКОЮ ДЕРЖАВОЮ
а) Гетьман
б) Генеральна Рада
в) Рада старшин
г)Генеральна військова канцелярія
г) Генеральна старшина
МІСЦЕВЕ УПРАВЛІННЯ
а) Полки
б) Міста та міщани
4) Військо
5) Суд
СУСПІЛЬНИЙ ЛАД
1. Шляхта
2. Знатне військове товариство
3. Козацтво
4. Духовенство
5. Міщанство
6. Селянство (посполиті)
ЕКОНОМІЧНЕ СТАНОВИЩЕ УКРАЇНИ ЗА ЧАСІВ ГЕТЬМАНЩИНИ
1. Промисл та торгівля
2. Фінанси
ДУХОВЕ ЖИТТЯ
УКРАЇНСЬКА ПРАВОСЛАВНА ЦЕРКВА
Незалежна Українська Православна Церква
Українська Православна Церква в складі Російської Церкви
Українська Православна Церква під Польщею
Українська Католицька церква
Церква на Буковині та Закарпатті
ОСВІТА
1. Шкільна освіта
2. Наука
а) Історія
б) Право
в) Природничі та математичні науки
г) Філософія
ґ) Література
МИСТЕЦТВО
1. Архітектура
2. Різьба
3. Малярство
4. Графіка-ґраверство
5. Музика
ПІДСУМКИ
ЧАСТИНА ДЕВ'ЯТА: УКРАЇНА ПІД ЧУЖОЮ ОКУПАЦІЄЮ
УКРАЇНА ПІД ОКУПАЦІЄЮ РОСІЇ В XVIII СТОЛІТТІ
Захоплення Росією українських земель
Внутрішній лад
Суспільний лад України за російської окупації
1. Шляхетство
2. Селянство
3. Козацтво
4. Південна Україна
УКРАЇНА У XIX СТОЛІТТІ
Перші роки XIX століття
Війни з Францією і «Священний Союз»
Доба Реакції
Визвольні та національні рухи в Україні
Польське повстання 1830 року та Українське Козацтво
Україна за доби Миколи І
Революційний рух 1840-их років
Доба реформ
Революційні рухи в Україні
ЗАХІДНЯ УКРАЇНА ПІД ОКУПАЦІЄЮ АВСТРІЇ
а) Галичина
б) Буковина
в) Закарпаття
ЕКОНОМІЧНЕ СТАНОВИЩЕ УКРАЇНИ. ГОСПОДАРСТВО
а) Сільське господарство
б) Промисловість
в) Торгівля
ДУХОВЕ ЖИТТЯ. ЦЕРКВА
1. УКРАЇНСЬКА ЦЕРКВА ПІД РОСІЙСЬКОЮ ОКУПАЦІЄЮ
а) Православна церква на Правобережній Україні
б) Ліквідація уніятської церкви на Холмщині та Підляшші
в) Православна церква в Україні у XIX ст.
2. УКРАЇНСЬКА ЦЕРКВА ПІД ОКУПАЦІЄЮ АВСТРО-УГОРЩИНИ
а) Українська католицька церква в Галичині
б) Церква на Буковині
в) Церква на Закарпатській Україні
ОСВІТА
а) Початкова школа
б) Середня освіта в кінці XVIII ст.
в) Висока школа
г) Наукові товариства
ПІДСУМКИ
ЧАСТИНА ДЕСЯТА: УКРАЇНА ПЕРЕД РЕВОЛЮЦІЄЮ
1. Посилення революційних настроїв
2. Російсько-японська війна
3. Революція 1905 року
4. Державна дума
5. Аграрна реформа П. Столипіна
6. Доба Реакції
7. Галичина, Буковина та Закарпаття
ЧАСТИНА ОДИНАДЦЯТА: УКРАЇНА В ПЕРШІЙ СВІТОВІЙ ВІЙНІ
1. Воєнні події на Україні
2. Напередодні Революції 1917 року
3. Революція 1917 року
ЧАСТИНА ДВАНАДЦЯТА: УКРАЇНСЬКА САМОСТІЙНА ДЕРЖАВА
І. ЦЕНТРАЛЬНА РАДА
1. Організація Центральної Ради
2. Боротьба за впливи
3. Жовтневий переворот та його відгомін в Україні
4. Зовнішня політика України
5. Берестейський договір
6. Україна після Берестейського договору
Підсумки
ІІ. ГЕТЬМАНСЬКА ДОБА
1. Україна перед Переворотом 29 квітня 1918 року
2. Квітневий переворот і перші часи Гетьманської Держави
3. Громадська реакція на Гетьманський переворот
4. Діяльність Гетьманського уряду
5. Боротьба проти Гетьманату
6. Західня Україна в 1918 році
а) Галичина
б) Буковина
в) Закарпатська Україна
7. Повстання проти Гетьманського Уряду
8. Падіння Гетьманської держави
Підсумки
ІІІ. УКРАЇНА В ДОБІ ДИРЕКТОРІЇ
1. Директорія у Києві
2. Переїзди Директорії
3. Україна під Російсько-Совєтською окупацією
4. Західня Україна
5. Взаємини Урядів УНР і ЗУНР
6. Похід військ УНР та ЗУНР на Київ і війна з Денікіном
7. Зимовий похід
8. Варшавський договір та його наслідки для Східньої Европи
9. Ризький договір
ЗАГАЛЬНІ ВИСНОВКИ