This page has been robot translated, sorry for typos if any. Original content here.

Управління витратами - Грещак М.Г.

Грещак М. Г., Коцюба О. С.

Г 81 Управління витратами: Навч.-метод. посібник для самост. вивч. дисц. — К.: КНЕУ, 2002. — 131 с.

ISBN 966–574–390–2

Навчально-методичний посібник містить програму дисципліни і тематичний план її вивчення, методичні поради до вивчення окремих тем доповнені практичними завданнями, запитаннями і тестами для самоконтролю, поясненнями основних термінів, а також стислу характеристику систем поточного і підсумкового контролю знань студентів.

Призначений для студентів економічних спеціальностей вищих навчальних закладів. Стане у пригоді й тим, хто цікавиться управлінням витратами та прагне самостійно поглибити свої знання у цій важливій сфері економіки підприємства.

ББК 65.290-86ЗМІСТ


ВСТУП
НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА
ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН ВИВЧЕННЯ ДИСЦИПЛІНИ
МЕТОДИЧНІ ПОРАДИ І ПРАКТИЧНІ ЗАВДАННЯ ДО ВИВЧЕННЯ ОКРЕМИХ ТЕМ
ТЕМА 1. ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА ВИТРАТ
1.1. Методичні поради до вивчення теми
1.2. Практичні завдання і методичні вказівки до їх виконання
1.3. Практичне заняття
ТЕМА 2. СИСТЕМА УПРАВЛІННЯ ВИТРАТАМИ
2.1. Методичні поради до вивчення теми
2.2. Практичні завдання і методичні вказівки до їх виконання
2.3. Практичне заняття
ТЕМА 3. ФОРМУВАННЯ ВИТРАТ ЗА МІСЦЯМИ І ЦЕНТРАМИ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ
3.1. Методичні поради до вивчення теми
3.2. Практичні завдання і методичні вказівки до їх виконання
3.3. Практичне заняття
ТЕМА 4. МЕТОДИЧНІ ОСНОВИ ОБЧИСЛЕННЯ СОБІВАРТОСТІ ОКРЕМИХ ВИРОБІВ
4.1. Методичні поради до вивчення теми
4.2. Практичні завдання і методичні вказівки до їх виконання
4.3. Практичне заняття
ТЕМА 5. КОНТРОЛЬ ВИТРАТ І СТИМУЛЮВАННЯ ЕКОНОМІЇ РЕСУРСІВ
5.1. Методичні поради до вивчення теми
5.2. Практичні завдання і методичні вказівки до їх виконання
5.3. Практичне заняття
ТЕМА 6. АНАЛІЗ СИСТЕМИ «ВИТРАТИ—ВИПУСК—ПРИБУТОК» ЯК ІНСТРУМЕНТ ОБҐРУНТУВАННЯ ВИРОБНИЧО-МАРКЕТИНГОВИХ РІШЕНЬ
6.1. Методичні поради до вивчення теми
6.2. Практичні завдання і методичні вказівки до їх виконання
6.3. Практичне заняття
Тема 7. ОПТИМІЗАЦІЯ ОПЕРАЦІЙНОЇ СИСТЕМИ ПІДПРИЄМСТВА ЗА КРИТЕРІЄМ ВИТРАТ
7.1. Методичні поради до вивчення теми
7.2. Практичні завдання і методичні вказівки до їх виконання
7.3. Практичне заняття
КОНТРОЛЬ ЗНАНЬ СТУДЕНТІВ
1. Завдання та форми контролю знань
2. Поточний контроль
3. Підсумковий контроль
ЛІТЕРАТУРА