This page has been robot translated, sorry for typos if any. Original content here.

Економіка природокористуванняЗМІСТ


Тема 1. Предмет, метод і завдання курсу "Економіка природокористування"
1.1. Взаємодія людини, суспільства і природного середовища
1.2. Біосфера та ноосфера, їх взаємозв'язок
1.3. Економіка природокористування як наука та її місце серед інших наук
1.4. Методологічні та методичні проблеми дослідження курсу
1.5. Закони і законодавчі обмеження природокористування
1.6. Завдання економіки природокористування
Тема 2 Природні ресурси та їх оцінка
1.1. Природні умови та природні ресурси, їх класифікація і значення
1.2. Основні проблеми використання природних ресурсів
1.3. Підходи до економічної оцінки природних ресурсів
1.4. Принципи визначення плати за використання природних ресурсів та її розподіл
Тема 3. Наукові основи раціонального природокористування
3.1. Економічний механізм охорони і раціонального використання природних ресурсів
3.2. Державна екологічна експертиза в Україні: її роль і завдання
3.3. Поняття про екологічний аудит, менеджмент та маркетинг
3.4 Еколого-економічні показники
Тема 4 Лісові ресурси, їх використання і охорона
4.1. Роль лісу в збереженні екосистем
4.2. Використання лісових ресурсів та екологічне районування лісів
4.3. Лісове господарство, його особливості і завдання
4.4. Показники рівня використання та забруднення лісів
4.5. Захисне лісорозведення
4.6. Заходи, щодо поліпшення використання, відновлення і охорони лісових ресурсів