This page has been robot translated, sorry for typos if any. Original content here.

Економічна енциклопедія

Економічна енциклопедія

Це перша в Україні за всю її історію оригінальна тритомна енциклопедична праця вітчизняних учених-економістів, яка охоплює відомості з майже п’ятдесяти економічних дисциплін, а також репрезентує науковий доробок окремих зарубіжних учених.

Для більшості статей характерні поєднання загальнотеоретичного та практичного матеріалу, концептуальна новизна, пошуковість, аналітичність. Вони акумулюють у собі різноманітні методи наукового дослідження дійсності. Сукупно все це зумовило не лише всебічне висвітлення класичних економічних законів і категорій, а й обґрунтування низки нових.

Дуже якісне джерело інформації з економічних термінів та понять. Тут ви зможете знайти близько 12000 економічних термінів з грунтовним їх визначенням та сферою застосування. Пошук ведеться по українській назві, переходячи безпосередньо до терміна, що вас цікавить. Також ви побачите російский еквівалент цього слова, а якщо слово іноземного походження - його першооснову на тій мові, з якої воно до нас прийшло

Збоку сторінки зображений алфавіт, натиснувши на літеру ви переміститеся до списку слів, які мають початковою вибрану вами літеру