This page has been robot translated, sorry for typos if any. Original content here.

Цивільний (гражданский) кодекс України

Документ 435-15, поточна редакцiя вiд 14.06.2007 на пiдставi 1111-16, чинний
Книга перша. Загальні положення
Розділ 1. Основні положення  
Глава 1. Цивільне законодавство україни ст. 1-10
Глава 2. Підстави виникнення цивільних прав та обов'язків. Здійснення цивільних прав та виконання обов'язків ст. 11-14
Глава 3. Захист цивільних прав та інтересів ст. 15-23
Розділ 2. Особи
Глава 4. Загальні положення про фізичну особу ст. 24-49
Глава 5. Фізична особа - підприємець ст. 50-54
Глава 6. Опіка та піклування ст. 55-79
Глава 7. Загальні положення про юридичну особу ст. 80-112
Глава 8. Підприємницькі товариства ст. 113-166
Глава 9. Правові форми участі держави, Автономної Республіки Крим, територіальних громад у цивільних відносинах ст. 167-169
Глава 10. Органи та представники, через яких діють держава, Автономна Республіка Крим, територіальні громади у цивільних відносинах ст. 170-173
Глава 11. Відповідальність за зобов'язаннями держави, Автономної Республіки Крим, територіальних громад ст. 174-176
Розділ 3. Об'єкти цивільних прав  
Глава 12. Загальні положення про об'єкти цивільних прав ст. 177-178
Глава 13. Речі. Майно ст. 179-193
Глава 14. Цінні папери ст. 194-198
Глава 15. Нематеріальні блага ст. 199-201
Розділ 4. Правочини. Представництво  
Глава 16. Правочини ст. 202-236
Глава 17. Представництво ст. 237-250
Розділ 5. Строки ти терміни. Позовна давність  
Глава 18. Визначення та обчислення строків ст. 251-255
Глава 19. Позовна давність ст. 256-268
Книга друга. Особисті немайнові права фізичної особи
Глава 20. Загальні положення про особисті немайнові права фізичної особи ст. 269-280
Глава 21. Особисті немайнові права, що забезпечують природне існування фізичної особи ст. 281-293
Глава 22. Особисті немайнові права, що забезпечують соціальне буття фізичної особи ст. 294-315
Книга третя. Право власності та інші речові права
Розділ 1. Право власності  
Глава 23. Загальні положення про право власності ст. 316-327
Глава 24. Набуття права власності ст. 328-345
Глава 25. Припинення права власності ст. 346-354
Глава 26. Право спільної власності ст. 355-372
Глава 27. Право власності на землю (земельну ділянку) ст. 373-378
Глава 28. Право власності на житло ст. 379-385
Глава 29. Захист права власності ст. 386-394
Розділ 2. Речові права на чуже майно  
Глава 30. Загальні положення про речові права на чуже майно ст. 395-396
Глава 31. Право володіння чужим майном ст. 397-400
Глава 32. Право користування чужим майном ст. 401-406
Глава 33. Право користування чужою земельною ділянкою для сільськогосподарських потреб ст. 407-412
Глава 34. Право користування чужою земельною ділянкою для забудови ст. 413-417
Книга четверта. Право інтелектуальної власності
Глава 35. Загальні положення про право інтелектуальної власності ст. 418-432
Глава 36. Право інтелектуальної власності на літературний, художній та інший твір (авторське право) ст. 433-448
Глава 37. Право інтелектуальної власності на виконання, фонограму, відеограму та програму (передачу) організації мовлення (суміжні права) ст. 449-456
Глава 38. Право інтелектуальної власності на наукове відкриття ст. 457-458
Глава 39. Право інтелектуальної власності на винахід, корисну модель, промисловий зразок ст. 459-470
Глава 40. Право інтелектуальної власності на компонування інтегральної мікросхеми ст. 471-480
Глава 41. Право інтелектуальної власності на раціоналізаторську пропозицію ст. 481-484
Глава 42. Право інтелектуальної власності на сорт рослин, породу тварин ст. 485-488
Глава 43. Право інтелектуальної власності на комерційне найменування ст. 489-490
Глава 44. Право інтелектуальної власності на торговельну марку ст. 491-500
Глава 45. Право інтелектуальної власності на географічне зазначення ст. 501-504
Глава 46. Право інтелектуальної власності на комерційну таємницю ст. 505-508
Книга п'ята. Зобов'язальне право
Розділ 1. Загальні положення про зобов'язання  
Глава 47. Поняття зобов'язання. Сторони у зобов'язанні ст. 509-525
Глава 48. Виконання зобов'язання ст. 526-545
Глава 49. Забезпечення виконання зобов'язання ст. 546-597
Глава 50. Припинення зобов'язання ст. 598-609
Глава 51. Правові наслідки порушення зобов'язання. Відповідальність за порушення зобов'язання ст. 610-625
Розділ 2. Загальні положення про договір  
Глава 52. Поняття та умови договору ст. 626-637
Глава 53. Укладення, зміна і розірвання договору ст. 638-654
Розділ 3. Окремі види забов'язань
Глава 54. Купівля-продаж ст. 655-716
Глава 55. Дарування ст. 717-730
Глава 56. Рента ст. 731-743
Глава 57. Довічне утримання (догляд) ст. 744-758
Глава 58. Найм (оренда) ст. 759-809
Глава 59. Найм (оренда) житла ст. 810-826
Глава 60. Позичка ст. 827-836
Глава 61. Підряд ст. 837-891
Глава 62. Виконання науково-дослідних або дослідно-конструкторських та технологічних робіт ст. 892-900
Глава 63. Послуги. Загальні положення ст. 901-907
Глава 64. Перевезення ст. 908-928
Глава 65. Транспортне експедирування ст. 929-935
Глава 66. Зберігання ст. 936-978
Глава 67. Страхування ст. 979-999
Глава 68. Доручення ст. 1000-1010
Глава 69. Комісія ст. 1011-1028
Глава 70. Управління майном ст. 1029-1045
Глава 71. Позика. Кредит. Банківський вклад ст. 1046-1065
Глава 72. Банківський рахунок ст. 1066-1076
Глава 73. Факторинг ст. 1077-1086
Глава 74. Розрахунки ст. 1087-1106
Глава 75. Розпорядження майновими правами інтелектуальної власності ст. 1107-1114
Глава 76. Комерційна концесія ст. 1115-1129
Глава 77. Спільна діяльність ст. 1130-1143
Глава 78. Публічна обіцянка винагороди ст. 1144-1157
Глава 79. Вчинення дій в майнових інтересах іншої особи без її доручення ст. 1158-1160
Глава 80. Рятування здоров'я та життя фізичної особи, майна фізичної або юридичної особи ст. 1161-1162
Глава 81. Створення загрози життю, здоров'ю, майну фізичної особи або майну юридичної особи ст. 1163-1165
Глава 82. Відшкодування шкоди ст. 1166-1211
Глава 83. Набуття, збереження майна без достатньої правової підстави ст. 1212-1215
Книга шоста. Спадкове право
Глава 84. Загальні положення про спадкування ст. 1216-1232
Глава 85. Спадкування за заповітом ст. 1233-1257
Глава 86. Спадкування за законом ст. 1258-1267
Глава 87. Здійснення права на спадкування ст. 1268-1285
Глава 88. Виконання заповіту ст. 1286-1295
Глава 89. Оформлення права на спадщину ст. 1296-1301
Глава 90. Спадковий договір ст. 1302-1308
Прикінцеві та перехідні положення
  Прикінцеві та перехідні положення