This page has been robot translated, sorry for typos if any. Original content here.

Зовнішньоекономічна політика - Храмов В.О.

В. О. Храмов, Ю. А. Бовтрук

ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНА ПОЛІТИКА

Зовнішньоекономічна політика: Навч. посіб. — К.: МАУП, 2002. — 264 с.: іл. — Бібліогр.: с. 257-260.

ISBN 966-608-180-6

У посібнику викладено сутність, зміст, структуру, цілі, національну макромодель і основні види зовнішньоекономічної політики. Особливу увагу приділено обгрунтуванню світосистемної теорії зовнішньоекономічної політики й аналізу зовнішньоторговельної політики. Два останні розділи присвячені зовнішньоекономічній політиці України.

Для студентів вищих навчальних закладів, а також фахівців, які вивчають теорію міжнародних організацій і міжнародних відносин.

ББК 65.328я73ЗМІСТ


ВСТУП
Розділ 1. ПОНЯТТЯ ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНОЇ - ПОЛІТИКИ
1.1. Сутність і ознаки зовнішньоекономічної політики
1.2. СВІТ ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНОЇ ПОЛІТИКИ
1.2.1. Взаємозв'язок світу політичного і світу ЗЕП
1.2.2. Аналіз напрямків процесу формування і реалізації ЗЕП
1.2.3. Нове освоєння світу ЗЕП
1.2.4. Предмет ЗЕП
1.3. СВІТОСИСТЕМНА ТЕОРІЯ ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНОЇ ПОЛІТИКИ: КЛЮЧОВІ АКЦЕНТИ, ОСНОВА І ВНУТРІШНІЙ РЕГЛАМЕНТ
1.3.1. Економіка і політика
1.3.2. Теорії економічної політики
Критика Р. Лукаса
Вибір довгострокової політики у демократичній системі
1.3.3. Світосистемна теорія ЗЕП: внутрішній регламент
Контрольні питання
Розділ 2. СИСТЕМНИЙ РЕГЛАМЕНТ ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНОЇ ПОЛІТИКИ: ключові акценти, орієнтири і міжнародні відносини
2.1. КЛЮЧОВІ АКЦЕНТИ І ОРІЄНТИРИ ЗЕП
2.2. ПРОЦЕС ФОРМУВАННЯ І ЗДІЙСНЕННЯ ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНОЇ ПОЛІТИКИ У КОНТЕКСТІ МІЖНАРОДНИХ ВІДНОСИН
2.2.1. Щодо сутності ЗЕП держави
2.3. СТРУКТУРА СИСТЕМИ МІЖДЕРЖАВНИХ ВІДНОСИН І ХАРАКТЕР її ВПЛИВУ
2.3.1. Особливості структури системи міжнародних відносин
2.3.2. Зовнішньоекономічна політика і критерії структури системи міжнародних відносин
2.4. ФУНКЦІОНУВАННЯ ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНОЇ ПОЛІТИКИ В СИСТЕМІ МІЖДЕРЖАВНИХ ВІДНОСИН
2.4.1. Основний закон функціонування ЗЕП у системі міждержавних відносин
2.4.2. Поняття "співвідношення сил"
2.5. ОСОБЛИВОСТІ ВЗАЄМОДІЇ МІЖНАРОДНИХ ЕКОНОМІЧНИХ ВІДНОСИН І ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНОЇ ПОЛІТИКИ
Контрольні питання
3. ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНА ПОЛІТИКА: дерево цілей, національна макромодель, — методологічний інструментарій
3.1. ДЕРЕВО ЦІЛЕЙ
3.2. НАЦІОНАЛЬНА МАКРОМОДЕЛЬ ЗЕП: СТРУКТУРА І СТРАТЕГІЧНЕ ОПЕРУВАННЯ
3.2.1. Структура ЗЕП
3.2.2. Відображення в моделі ЗЕП зовнішньоекономічних зв'язків
3.3. МЕТОДОЛОГІЧНИЙ ІНСТРУМЕНТАРІЙ ЗЕП
3.3.1. Розвиток методологічного інструментарію
3.3.2. Системний аналіз ЗЕП
3.4. ДВА ОСНОВНИХ ПІДХОДИ І НАПРЯМКИ ДОСЛІДЖЕННЯ СУЧАСНОЇ ЗЕП
Контрольні питання
4. КРЕДИТНО-ГРОШОВА ПОЛІТИКА ЯК СКЛАДОВА І ЗАСІБ ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНОЇ - ПОЛІТИКИ
4.1. ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНА СУТНІСТЬ
4.2. ПЕРЕДУМОВИ МОНЕТАРНОГО АНАЛІЗУ ПРОЦЕСУ ФОРМУВАННЯ І ЗДІЙСНЕННЯ ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНОЇ ПОЛІТИКИ
4.3. КІЛЬКІСНІ ОБМЕЖЕННЯ КРЕДИТУ
4.4. ЗМІНИ ОБОВ'ЯЗКОВИХ МІНІМАЛЬНИХ РЕЗЕРВІВ
4.5. ОПЕРАЦІЇ НА ВІДКРИТОМУ РИНКУ
4.6. ПРОБЛЕМИ ЗАСТОСУВАННЯ ГРОШОВО-КРЕДИТНИХ ІНСТРУМЕНТІВ ЗЕП
Контрольні питання
РОЗДІЛ 5. ВАЛЮТНО-КРЕДИТНА ПОЛІТИКА ЯК СКЛАДОВА І ІНСТРУМЕНТ ЗЕП
5.1. ЗАГАЛЬНИЙ МЕХАНІЗМ ВАЛЮТНОГО РЕГУЛЮВАННЯ
5.2. СИСТЕМА "ПЛАВАЮЧОГО" КУРСУ ЯК ІНСТРУМЕНТ ЗЕП
5.3. СИСТЕМА ФІКСОВАНОГО КУРСУ
Контрольні питання
Розділ 6. СУЧАСНА ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНА ПОЛІТИКА: РОЛЬ ДВО- ТА БАГАТОСТОРОННІХ ДОГОВОРІВ І УГОД, А ТАКОЖ ГАТТ/СОТ
6.1. ДВОСТОРОННІ ТОРГОВІ ДОГОВОРИ І УГОДИ ЯК ТОРГОВО-ПОЛІТИЧНІ УМОВИ Й ЗАСОБИ ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНОЇ ПОЛІТИКИ
6.2. ГЕНЕРАЛЬНА УГОДА З ТАРИФІВ І ТОРГІВЛІ. СВІТОВА ОРГАНІЗАЦІЯ ТОРГІВЛІ (ГАТТ/СОТ) ТА її РОЛЬ У ФОРМУВАННІ СУЧАСНОЇ ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНОЇ ПОЛІТИКИ
6.2.1. Причини створення ГАТТ і її організаційна структура
6.2.2. Багатосторонні торгові переговори в межах "Токійського раунду"
6.2.3. "Уругвайський раунд" переговорів ГАТТ. Світова організація торгівлі
Контрольні питання
7. МИТНО-ТАРИФНІ ЗАСОБИ ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНОЇ - ПОЛІТИКИ
7.1. РОЛЬ І ВИДИ МИТНО-ТАРИФНИХ ЗАСОБІВ ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНОЇ ПОЛІТИКИ
7.1.1. Роль засобів ЗЕП
7.1.2. Види митних зборів
7.1.3. Митні тарифи
7.2. МИТНА ВАРТІСТЬ ТОВАРУ
7.3. КРАЇНА ПОХОДЖЕННЯ ТОВАРУ
7.4. ОСОБЛИВОСТІ СУЧАСНОЇ МИТНО-ТАРИФНОЇ ПОЛІТИКИ
Контрольні питання
Розділ 8. НЕТАРИФНІ ЗАСОБИ ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНОЇ ПОЛІТИКИ
8.1. КІЛЬКІСНІ ОБМЕЖЕННЯ ІМПОРТУ І ЕКСПОРТУ
8.2. ЗАХОДИ ПРИХОВАНОГО ПРОТЕКЦІОНІЗМУ І ЇХ РОЛЬ У РЕГУЛЮВАННІ МІЖНАРОДНОЇ ТОРГІВЛІ
8.2.1. Податки і податкова політика
8.2.2. Стандарти і вимоги, пов'язані з охороною здоров'я, промисловістю і технікою безпеки
8.2.3. Зовнішньоторговельне діловодство
8.3. ТОРГОВО-ПОЛІТИЧНІ МЕТОДИ РОЗШИРЕННЯ ЕКСПОРТУ ТОВАРІВ
Контрольні питання
Розділ 9.НОВА ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНА ПОЛІТИКА УКРАЇНИ
9.1. ВИТОКИ Й ПЕРСПЕКТИВИ ЗЕП УКРАЇНИ
9.2. ЗОВНІШНЬОТОРГОВА ПОЛІТИКА
Таблиця 9.4. Імпорт товарів за товарними групами та регіонами
Торгівельні відносини з Росією та країнами ЄС
9.3. ІНВЕСТИЦІЙНА ПОЛІТИКА
Контрольні питання
Розділ 10. МІЖНАРОДНІ ВАЛЮТНО-ФІНАНСОВІ ОРГАНІЗАЦІЇ І ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНА ПОЛІТИКА УКРАЇНИ
10.1. РОЛЬ МІЖНАРОДНИХ ВАЛЮТНО-ФІНАНСОВИХ ОРГАНІЗАЦІЙ
10.2. МІЖНАРОДНІ ВАЛЮТНО-ФІНАНСОВІ ОРГАНІЗАЦІЇ І УКРАЇНА
СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ТА РЕКОМЕНДОВАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ