This page has been robot translated, sorry for typos if any. Original content here.

Інансовий стан підприємства та шляхи його зміцненняZMIST


Entrée
Rozdil I. L'essence de la crise financière deviendra dommage
1.1.Фінансовий стан підприємства та знаки його стійкості
1.2. Contrôle sur le soutien financier du camp
1.3. Ляхи зміцнення фінансового стану підприємства
Rozdil II. Gestion du soutien financier pour l'octroi de la rynovagi financière et de bien-être
2.1. Взаємозв'язок ліквідності і доходності
2.2. Dynamique des cycles opérationnels
2.3. Рівноважний рівень товарних запасів
2.4. Optimisation de la gestion de la déportation
Rozdil III. Інансовий стан підприємства та зміст йго оцінки
3.1. Оцінка ринкої стійкості підприємства
3.2. Analis vlasnih ta zaluchenih fnansvikh resursiv pidpriєmstva
3.3. Оцінка-ділової активності підприємства
3.4. Analyz platospromostnosti soutien au crédit
Visnovki
La liste des vikorystanej dzherel
Dodatki
Dodatok 1. Tableau. 2.1. La structuration des galusies priinyatty fіnansovyh rіshen
Dodatok 2. Tableau.2.2. Caractéristiques des additifs minéraux
Dodatok 3. Tableau 3.1. La structure des lettres d'intérêt "Gipek"
Dodatok 4. Tableau. 3.2. Dynamique de la structure de la capitale sur le député "Gipek"
Dodatok 5. Tableau. 3.3. Dynamique de la structure de la capitale capitalisée sur le député "Gipek"
Ajouts 6. Tableau. 3.4. Коефіцієнти caractéristiques ресурсів підприємства "Гіпек"
Dodatok 7. Tableau. 3.5. Коефіцієнти ділової активності МП "Гіпек"