This page has been robot translated, sorry for typos if any. Original content here.

Фінансовий стан підприємства та шляхи його зміцненняЗМІСТ


Вступ
Розділ I. Суть аналізу фінансового стану підприємства
1.1.Фінансовий стан підприємства та ознаки його стійкості
1.2. Контроль за фінансовим станом підприємства
1.3. Шляхи зміцнення фінансового стану підприємства
Розділ II. Управління фінансовою діяльністю для досягнення фінансово-господарської рівноваги
2.1. Взаємозв'язок ліквідності і доходності
2.2. Динаміка операційних циклів
2.3. Рівноважний рівень товарних запасів
2.4. Оптимізація управління дебіторською заборгованістю
Розділ III. Фінансовий стан підприємства та зміст його оцінки
3.1. Оцінка ринкової стійкості підприємства
3.2. Аналіз власних та залучених фінансових ресурсів підприємства
3.3. Оцінка-ділової активності підприємства
3.4. Аналіз платоспроможності та кредитоспроможності підприємства
Висновки
Список використаних джерел
ДОДАТКИ
Додаток 1. Табл. 2.1. Структуризація галузі прийняття фінансових рішень
Додаток 2. Табл.2.2. Характеристика зміни витрат підприємства
Додаток 3. Табл.3.1. Структура пасивів підприємства “Гіпек”
Додаток 4. Табл. 3.2. Динаміка структури власного капіталу на МП “Гіпек”
Додаток 5. Табл. 3.3. Динаміка структури залученого капіталу на МП “Гіпек”
Додаток 6. Табл. 3.4. Коефіцієнти характеристики ресурсів підприємства “Гіпек”
Додаток 7. Табл. 3.5. Коефіцієнти ділової активності на МП “Гіпек”