This page has been robot translated, sorry for typos if any. Original content here.

Міжнародне економічне право - Дахно I. I.

ПЕРЕДМОВА

Пропонований курс лекцій відповідає програмі вивчення дисципліни "Міжнародне економічне право".

При написанні матеріалу було враховано досвід британських професорів у викладанні дисципліни (цьому значною мірою сприяло стажування автора у Ланкастерському університеті (Велика Британія) наприкінці 1998 р.) і використано низку найновіших англомовних видань з тематики. У тексті вживаються офіційні англомовні назви організацій, договорів, спеціальних термінів.

Курс лекцій присвячений безпосередньо міжнародному публічному економічному праву. Тому тут не розглядаються аспекти міжнародного приватного права, а також питання міжнародного публічного права, які не стосуються його економічної галузі.

Викладений матеріал стане в пригоді студентам не лише під час навчання, а й у подальшому їх професійному житті.

Автор вдячний декану факультету міжнародних відносин Ланкастерського університету Гордону Хендсу та його колегам за сприяння у написанні пропонованого видання.