This page has been robot translated, sorry for typos if any. Original content here.

Інвестиційне кредитування - Пересада А.А.

РОЗДІЛ 8. Міжнародний інвестиційний кредит

Важливою передумовою входження України до світового господарського простору має стати участь у міжнародному русі капіталів, зокрема через залучення іноземних кредитів. Потреба в них не викликає сумніву, оскільки залучення позичкового капіталу у формі іноземних інвестиційних кредитів в економіку України має важливе значення для виходу вітчизняного господарства з кризового стану.