This page has been robot translated, sorry for typos if any. Original content here.

Гроші та кредит - Савлук М.І.

ЛІТЕРАТУРА

1. Закон України "Про Національний банк України" від 20 травня 1999р.

2. Указ Президента України "Про грошову реформу в Україні" // Вісник НБУ. - 1996. - № 5.

3. Гальчинський А. С. Теорія грошей. - К.: Основи. - 1998.

4. Долан Э. Дж., Кзмпбзлл К Л., Кзмпбзлл Г. ДУК. Деньги, банковское дело и денежно-кредитная политика. - М.; Л., 1991.

5. Деньги, кредит, банки / Под ред. О. И. Лаврушина. - М., 1998.

6. Гроші та кредит / За ред. Б. С. Івасіва. - К., 1999.

7. Мишкін Фредерік С. Економіка грошей, банківської справи і фінансових ринків. - К., 1998.

8. Усоскин В. М. Современный коммерческий банк: управление и операции. - М., 1993.

9. Фридмен М. Количественная теория денег. - М., 1996.

10. Кейнс Дж. М. Трактат про грошову реформу. Загальна теорія зайнятості, процента та грошей. - К., 1999.

11. Деньги / Под ред. А. А. Чухно. - К., 1997.

12. Савлук М. І. Нова національна валюта гривня працює на економіку України // Фінанси України. - 1997. - № 2.

13. Савлук М. L, Сугоняко О. А. Чи вистачає грошей економіці України? // Вісник НБУ. - 1997. - № 4.

14. Савлук М. І. Грошово-кредитна політика Національного банку України та оцінка її ефективності // Вісник НБУ. - 1999.- №1.