This page has been robot translated, sorry for typos if any. Original content here.

Звітність бюджетних установ - Ткаченко І.Т.

Звіт про заборгованість бюджетних установ

Таблиця 4.21

ЗВІТ ПРО ЗАБОРГОВАНІСТЬ БЮДЖЕТНИХ УСТАНОВ

на 1 квітня 2004 року

Форма № 7 кд (загальний фонд)

Коди

Установа Обласна клінічна лікарня

за ДКУД

 

територія м. Київ

за ЄДРПОУ

01993701

Код та назва відомчої класифікації видатків головного розпорядника коштів

за КОАТУУ

 

Код та назва програмної класифікації видатків державного бюджету

за ЗКГНГ

 

Періодичність: квартальна

за СПОДУ

 

Одиниці виміру: гривні

 

 

Показники

КЕК

Код рядка

Дебіторська заборгованість

Кредиторська заборгованість

на початок року

на звітну дату

списана

на початок року

на звітну дату

усього

з неї:

усього

з неї:

списана

Прострочена

бюджетна

небюджетна

інша

бюджетна

небюджетна

інша

ДОХОДИ

х

010

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Видатки — всього на утримання установи

х

020

0

0

0

0

0

0

0

136

136

0

0

0

0

у тому числі:

Поточні видатки

1000

030

0

0

0

0

0

0

0

136

136

0

0

0

0

Видатки на товари та послуги

1100

040

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Оплата праці працівників бюджетних установ

1110

050

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Заробітна плата

1111

060

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Грошове утримання військовослужбовців

1112

070

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Виплати з тимчасової непрацездатності

1113

080

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Нарахування на заробітну плату

1120

090

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Придбання предметів постачання і матеріалів, оплата послуг та інші видатки

1130

100

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Предмети, матеріали, обладнання та інвентар

1131

110

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Медикаменти та перев’язувальні матеріали

1132

120

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Продукти харчування

1133

130

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

М’який інвентар та обмундирування

1134

140

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Оплата транспортних послуг та утримання транспортних засобів

1135

150

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Оренда та експлуатаційні послуги

1136

160

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Продовження табл. 4.21

Показники

КЕК

Код рядка

Дебіторська заборгованість

Кредиторська заборгованість

на початок року

на звітну дату

списана

на початок року

на звітну дату

усього

з неї:

усього

з неї:

списана

Прострочена

бюджетна

небюджетна

інша

бюджетна

небюджетна

інша

Поточний ремонт обладнання, інвентарю, будівель та технічне обслуговування обладнання

1137

170

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Послуги зв’язку

1138

180

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Оплата інших послуг та інші видатки

1139

190

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Видатки на відрядження

1140

200

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Матеріали, інвентар, будівництво, капітальний ремонт та заходи спеціального призначення, що мають загальнодержавне значення

1150

210

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Оплата комунальних послуг та енергоносіїв

1160

220

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Оплата теплопостачання

1161

230

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Оплата водопостачання і водовідведення

1162

240

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Оплата електроенергії

1163

250

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Оплата природного газу

1164

260

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Оплата інших комунальних послуг

1165

270

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Оплата інших енергоносіїв

1166

280

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Дослідження і розробки, державні програми

1170

290

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Виплата відсотків (доходу) за зобов’язаннями

1200

300

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Субсидії і поточні трансферти

1300

310

0

0

0

0

0

0

0

136

136

0

0

0

0

Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам)

1310

320

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Поточні трансферти органам державного управління інших рівнів

1320

330

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Поточні трансферти населенню

1340

340

0

0

0

0

0

0

0

136

136

0

0

0

0

Виплата пенсій і допомоги

1341

350

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Продовження табл. 4.21

Показники

КЕК

Код рядка

Дебіторська заборгованість

Кредиторська заборгованість

на початок року

на звітну дату

списана

на початок року

на звітну дату

усього

з неї:

усього

з неї:

списана

Прострочена

бюджетна

небюджетна

інша

бюджетна

небюджетна

інша

Стипендії

1342

360

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Інші поточні трансферти населенню

1343

370

0

0

0

0

0

0

0

136

136

0

0

0

0

Поточні трансферти за кордон

1350

380

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Капітальні видатки

2000

390

10322

7933

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Придбання основного капіталу

2100

400

10322

7933

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Придбання обладнання і предметів довгострокового користування

2110

410

10322

7933

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Капітальне будівництво (придбання)

2120

420

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Будівництво (придбання) житла

2121

430

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Будівництво (придбання) адміністративних об’єктів

2122

440

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Інше будівництво

2123

450

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Капітальний ремонт і реконструкція та реставрація

2130

460

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Капітальний ремонт і реконструкція та реконструкція житлового фонду

2131

470

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Капітальний ремонт і реконструкція та реконструкція адміністративних об’єктів

2132

480

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Капітальний ремонт і реконструкція та реконструкція інших об’єктів

2133

490

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Реставрація пам’яток культури, історії та архітектури

2134

500

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Створення державних запасів і резервів

2200

510

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Придбання землі та нематеріальних активів

2300

520

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Капітальні трансферти

2400

530

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)

2410

540

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Закінчення табл. 4.21

Показники

КЕК

Код рядка

Дебіторська заборгованість

Кредиторська заборгованість

на початок року

на звітну дату

списана

на початок року

на звітну дату

усього

з неї:

усього

з неї:

списана

Прострочена

бюджетна

небюджетна

інша

бюджетна

небюджетна

інша

Капітальні трансферти органам державного управління інших рівнів

2420

550

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Капітальні трансферти населенню

2430

560

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Капітальні трансферти за кордон

2440

570

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Капітальні трансферти до бюджету розвитку

2450

580

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Нерозподілені

видатки

3000

590

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Разом

х

600

0

0

0

0

0

0

0

136

136

0

0

0

0

Керівник _________________ ___________________________

(підпис) (ініціали і прізвище)

Головний бухгалтер _________________ ___________________________

(підпис) (ініціали і прізвище)

«___»________________ 20__ р.

М.п.