This page has been robot translated, sorry for typos if any. Original content here.

Організація бухгалтерського обліку в бюджетних установах - Свірко С.В.

Організація бухгалтерського обліку в бюджетних  установах

Свірко С. В.

С 24 Організація бухгалтерського обліку в бюджетних установах: Навч. посібник. — К.: КНЕУ, 2003. — 380 с.

ISBN 966–574–534–4

У навчальному посібнику викладено теоретичні та практичні основи організації бухгалтерського обліку в бюджетних установах в розрізі основних її об’єктів: технології облікового процесу, процесу праці працівників апарату бухгалтерської служби та інших обліковців, забезпечення системи бухгалтерського обліку та розвитку останньої. Засвоєнню теоретичного матеріалу сприятимуть подані автором контрольні питання для перевірки знань.

Посібник призначено для студентів, які здобувають освітньо-кваліфікаційний рівень «магістр» за програмою «Облік та контроль в управлінні бюджетними та фінансовими установами» та вивчають дисципліну «Організація обліку в бюджетних установах».

ББК 65.052.21ЗМІСТ


ВСТУП
РОЗДІЛ 1 ЗАГАЛЬНОТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ОРГАНІЗАЦІЇ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ
1.1. Визначення поняття «Організація бухгалтерського обліку». Зміст та характеристика курсу
1.2. Предмет та об’єкти організації бухгалтерського обліку
1.3. Принципи організації бухгалтерського обліку
1.4. Метод організації бухгалтерського обліку
1.5. Регулювання бухгалтерського обліку бюджетних установ
РОЗДІЛ 2 ПЕРВИННА ОРГАНІЗАЦІЯ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ
2.1. Формування облікової політики
2.2. Організаційні форми бухгалтерського обліку
2.3. Форми бухгалтерського обліку
2.4. Порядок розробки робочого плану рахунків
2.5. Організація забезпечення технології процесу бухгалтерського обліку
РОЗДІЛ 3 ОРГАНІЗАЦІЯ ТЕХНОЛОГІЇ ОБЛІКОВОГО ПРОЦЕСУ
3.1. Організація облікових номенклатур
3.2. Організація носіїв облікової інформації
3.3. Методика і техніка розробки форм носіїв облікової інформації
3.4. Організація забезпечення носіями облікової інформації
3.5. Організація руху носіїв облікової інформації
3.6. Організація архіву носіїв облікової інформації
РОЗДІЛ 4 ОБЛІКОВИЙ ПІДРОЗДІЛ УСТАНОВИ ТА ОРГАНІЗАЦІЯ ЙОГО РОБОТИ
4.1. Організаційна побудова бухгалтерії як окремої ділянки бюджетних установ
4.2. Принципи, вимоги та елементи організації праці працівників бухгалтерської служби
4.3. Організація роботи головного бухгалтера
4.4. Розробки організаційних регламентів
4.5. Організація ергономічного і соціального забезпечення
РОЗДІЛ 5 ОРГАНІЗАЦІЯ ОБЛІКУ НЕОБОРОТНИХ АКТИВІВ
5.1. Основи організації бухгалтерського обліку необоротних активів
5.2. Організація обліку надходження необоротних активів
5.3. Організація обліку наявності необоротних активів
5.4. Організація обліку зносу та ремонту необоротних активів
5.5. Організація обліку вибуття необоротних активів
РОЗДІЛ 6 ОРГАНІЗАЦІЯ ОБЛІКУ МАТЕРІАЛЬНИХ ЗАПАСІВ
6.1. Основи організації матеріальних запасів
6.2. Організація обліку придбання та надходження запасів
6.3. Організація складського обліку запасів
6.4. Організація обліку у бухгалтерії наявності запасів
6.5. Організація обліку вибуття запасів
РОЗДІЛ 7 ОРГАНІЗАЦІЯ ОБЛІКУ ПРАЦІ, ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ ТА СТИПЕНДІЙ
7.1. Основні завдання обліку праці, заробітної плати і стипендій
7.2. Організація обліку особового складу працівників
7.3. Організація обліку виробітку працівників
7.4. Організація обліку нарахування та виплати заробітної плати
7.5. Організація обліку стипендій
РОЗДІЛ 8 ОРГАНІЗАЦІЯ ОБЛІКУ ДОХОДІВ, ВИДАТКІВ ТА ВИТРАТ
8.1. Основи організації обліку доходів, витрат та видатків
8.2. Організація обліку доходів загального фонду
8.3. Організація обліку доходів спеціального фонду
8.4. Організація обліку видатків
8.5. Організація обліку затрат
РОЗДІЛ 9 ОРГАНІЗАЦІЯ ОБЛІКУ ГРОШОВИХ КОШТІВ І РОЗРАХУНКІВ
9.1. Основи організації обліку грошових коштів і розрахунків
9.2. Організація обліку грошових коштів у касі
9.3. Організація обліку грошових коштів на поточних і реєстраційних рахунках
9.4. Організація обліку розрахунків з іншими дебіторами
9.5. Організація розрахунків з іншими кредиторами
РОЗДІЛ 10 ОРГАНІЗАЦІЯ СКЛАДАННЯ ТА ПОДАННЯ ЗВІТНОСТІ
10.1. Основи організації бухгалтерської звітності
10.2. Поняття, принципи та класифікація бухгалтерської звітності
10.3. Організація інвентаризації
10.4. Організація складання звітності
10.5. Організація подання звітності
РОЗДІЛ 11 ОРГАНІЗАЦІЯ РОЗВИТКУ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ
11.1. Основи організації планування розвитку бухгалтерського обліку
11.2. Плани розвитку бухгалтерського обліку
11.3. Методика організації впровадження облікових завдань
11.4. Ефективність заходів щодо розвитку бухгалтерського обліку та його автоматизації
Список літератури
ДОДАТКИ
Додаток 1. Закон України Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні
Додаток 2. Наказ Мінфіну Про затвердження Положення про документальне забезпечення записів у бухгалтерському обліку
Додаток 3. Наказ Мінфіну Про затвердження Плану рахунків бухгалтерського обліку бюджетних установ
Додаток 4. Перелік типових документів, що створюються в діяльності органів державної влади та місцевого самоврядування
Додаток 5. Міжгалузеві укрупнені нормативи часу на роботи З бухгалтерського обліку і фінансової діяльності в бюджетних установах
Додаток 6. Положення про Бухгалтерію
Додаток 7А. Посадова інструкція головного бухгалтера
Додаток 7Б. Робоча інструкція касира
Додаток 8. Типовий договір про повну індивідуальну відповідальність
Додаток 9.Типовий договір про колективну (бригадну) матеріальну відповідальність
Додаток 10. Економічна класифікація видатків бюджету
Додаток 11. Договір про розрахункове обслуговування казначейством
Додаток 12. Про затвердження Порядку визначення розміру збитків від розкрадання, нестачі, знищення (псування) матеріальних цінностей