This page has been robot translated, sorry for typos if any. Original content here.

Економіка зарубіжних країн - Філіпенко A. С.

Економіка зарубіжних країн

Автор A. С. Філіпенко

У підручнику розкриваються загальні економічні основи сучасної цивілізації, ґрунтовно аналізуються головні сфери світової економіки, висвітлюються регіональні особливості економічного розвитку держав із екстраполяцією на проблеми, інтереси та потреби України.

Головна увага приділяється факторам та джерелам економічного зростання зарубіжних країн, питанням створення та функціонування ринкової інфраструктури в державах світу, узагальненню досвіду здійснення радикальних економічних реформ.

Для студентів економічних спеціальностей вищих навчальних закладів.

ISBN 966-06-0071-2

ЗМІСТ


ПЕРЕДМОВА
Розділ І ЗАГАЛЬНІ ЗАКОНОМІРНОСТІ СВІТОВОГО ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ
ГЛАВА 1 ЕКОНОМІЧНА СТРУКТУРА СВІТУ
ГЛАВА 2 РЕСУРСНИЙ ПОТЕНЦІАЛ СУЧАСНОЇ ЦИВІЛІЗАЦІЇ
ГЛАВА З ФОРМУВАННЯ ЕКОНОМІЧНОЇ МОДЕЛІ XXI СТ. КРИЗА ІНДУСТРІАЛЬНОГО РОЗВИТКУ
РОЗДІЛ ІІ ГОЛОВНІ СФЕРИ СВІТОВОЇ ЕКОНОМІКИ
ГЛАВА 4 ЕКОНОМІКА КРАЇН ОЕСР
ГЛАВА 5 ЕКОНОМІКА ПЕРЕХІДНИХ СУСПІЛЬСТВ
ГЛАВА 6 КРАЇНИ, ЩО РОЗВИВАЮТЬСЯ ПОНЯТТЯ, ЗАГАЛЬНІ РИСИ ТА МІСЦЕ У СВІТОВІЙ ЕКОНОМІЦІ
ГЛАВА 7 НОВІ ІНДУСТРІАЛЬНІ КРАЇНИ
ГЛАВА 8 ЕКОНОМІКА НАЙМЕНШ РОЗВИНУТИХ КРАЇН
Розділ III РЕГІОНАЛЬНІ ОСОБЛИВОСТІ СВІТОВОГО ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ
ГЛАВА 9 ЗАХІДНА ЄВРОПА
ГЛАВА 10 ЕКОНОМІКА КРАЇН СХІДНОЇ ЄВРОПИ
ГЛАВА 11 СПІВДРУЖНІСТЬ НЕЗАЛЕЖНИХ ДЕРЖАВ І КРАЇНИ БАЛТІЇ
ГЛАВА 12 ЕКОНОМІКА КРАЇН ПІВНІЧНОЇ АМЕРИКИ
ГЛАВА 12 1. Економічний потенціал США
ГЛАВА 12 2. Розвиток канадської економіки: розширення регіональних господарських зв'язків чи "канадизація"?
ГЛАВА 13 ЛАТИНСЬКА АМЕРИКА
ГЛАВА 14 ЕКОНОМІКА КРАЇН АФРИКИ
ГЛАВА 15 ЕКОНОМІКА КРАЇН БЛИЗЬКОГО ТА СЕРЕДНЬОГО СХОДУ
ГЛАВА 16 ЕКОНОМІКА КРАЇН ПІВДЕННО-СХІДНОЇ АЗІЇ
ГЛАВА 17 ЕКОНОМІКА КРАЇН ПІВДЕННОЇ АЗІЇ
ГЛАВА 18 ЕКОНОМІКА КРАЇН ДАЛЕКОГО СХОДУ
ГЛАВА 18 1. Китай
ГЛАВА 18 2. КНДР
ГЛАВА 18 3. Республіка Корея
ГЛАВА 18 4. Японія
ВИСНОВКИ
РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА