This page has been robot translated, sorry for typos if any. Original content here.

Стратегії економічного розвитку в умовах глобалізації - Лук’яненко Д.Г.

Стратегії економічного розвитку в умовах глобалізації

МОНОГРАФІЯ

За редакцією доктора економічних наук,

професора Д. Г. Лук’яненка

Стратегії економічного розвитку в умовах глобалізації: Монографія / За ред. д-ра екон. наук, проф. Д. Г. Лук’я­ненка. — К.: КНЕУ, 2001. — 538 с.

ІSBN 966–574–347–3

На сьогодні глобалістична проблематика є домінуючою в дослідженні світової економіки, а глобалістика виокремлюється в самостійну галузь науки. Світогосподарська практика підтверджує системну сутність глобалізації, її об’єктивний характер, дуалістичну природу, безпрецедентні (позитивні і негативні) впливи на економічний розвиток країн світу.

Рішення будь-яких актуальних національних проблем не дадуть бажаних результатів, якщо вони не враховують впливу глобальних факторів. Цим визначається особливе значення дослідження тенденцій і суперечностей економічного глобалізму, проявів транснаціоналізації і регіоналізації, інноваційно-ресурсного потенціалу економічного розвитку і розробки ефективних національних стратегій.

Дана праця безперечно зацікавить науковців-міжнародників, аспірантів та студентів і всіх, хто не байдужий до проблем глобалістики.ЗМІСТ


Вступ
Розділ 1. Тенденції та суперечності економічного глобалізму
1.1. Методологічні проблеми дослідження інтернаціоналізації та глобалізації
1.2. Шляхи розвитку національних економік у глобальному середовищі
1.3. СОЦІАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ
1.4. Глобалізація як чинник трансформації соціально-трудових відносин
1.5. СУПЕРЕЧНОСТІ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ В РОЗПОДІЛІ СОЦІАЛЬНОГО ПРОДУКТУ
1.6. СОЦІАЛЬНА ПОЛІТИКА У СУЧАСНОМУ РИНКОВОМУ ГОСПОДАРСТВІ
1.7. ЕВОЛЮЦІЯ РОЛІ ДЕРЖАВИ В ЕКОНОМІЦІ
1.8. ЕКОНОМІЧНИЙ АНАЛІЗ В УМОВАХ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ
1.9. РОЗВИТОК СИСТЕМИ РЕГУЛЮВАННЯ МІЖНАРОДНОЇ ТОРГІВЛІ
1.10. ЛІБЕРАЛІЗАЦІЯ ТА ПРОТЕКЦІОНІЗМ ПЕРЕХІДНИХ ЕКОНОМІК В ГЛОБАЛЬНОМУ СЕРЕДОВИЩІ
1.11. ГЛОБАЛІЗАЦІЯ ФІНАНСОВИХ РИНКІВ
Розділ 2. Транснаціоналізація і економічний регіоналізм
2.1. Глобальна перспектива економічної інтеграції
2.2. Глобалізація і стратегічний менеджмент
2.3. Імперативи формування сучасної парадигми міжнародного маркетингу
2.4. ЕКСПЕРТНО-АНАЛІТИЧНА ДІАГНОСТИКА ФІНАНСОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ТНК
2.5. ІНТЕГРАЦІЙНІ ФАКТОРИ РОЗВИТКУ УКРАЇНИ
2.6. Розширення Євросоюзу в контексті економічних інтересів україни
2.7. РЕГІОН У СИСТЕМІ ПРІОРИТЕТІВ ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ
Розділ 3. Інноваційно-ресурсний потенціал економічного розвитку
3.1. ІНТЕЛЕКТУАЛЬНИЙ РЕСУРС УКРАЇНСЬКОГО СУСПІЛЬСТВА: Глобальна перспектива
3.2. СТРАТЕГІЧНІ АСПЕКТИ РОЗВИТКУ ОСВІТИ
3.3.Стратегія фінансування інноваційної діяльності в україні
3.4. ЗОВНІШНІ ДЖЕРЕЛА ФІНАНСУВАННЯ ВІДКРИТОЇ ЕКОНОМІКИ
3.5. ВАЛЮТНО-ФІНАНСОВИЙ АСПЕКТ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ НАЦІОНАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ
3.6. СТРАТЕГІЇ СТАЛОГО РОЗВИТКУ КРАЇН З ПЕРЕХІДНОЮ ЕКОНОМІКОЮ
3.7. ЧИННИКИ ФІНАНСОВО-ЕКОНОМІЧНОЇ СТАБІЛІЗАЦІЇ ТА ЗРОСТАННЯ
3.8. МАЛИЙ БІЗНЕС У СТРУКТУРІ СУЧАСНОЇ РИНКОВОЇ ЕКОНОМІКИ
Заключення